Izjava zasebnosti

Vsi podatki, ki nam jih posredujete preko NAROČILA (ime, priimek, naslov) so namenjeni izključno za našo interno obdelavo in jih ne posredujemo drugim organizacijam.